Vår uppdragsgivare har skapat en unik och intressant investerings-portfölj med fokus på preventiv hälsa omfattande 8 st olika bolag. Bolaget har inlett arbete med en notering under 2016, och genomför

Onoterat AB har skrivit avtal med ett spelutvecklings bolag som har lång industriell erfarenhet och som skapat en mindre portfölj av spelutvecklings bolag.