Onoterat AB ingår i garantikonsortium med Capensor AB konvertibelemission i Papilly AB (publ), som är listat på Nasdaq First North. . http://investor.papilly.com/nyheter/konvertibelemissionen-fullt-garanterad-och-styrelsen-har-bes-44478