Onoterat AB arbetar med ett unikt svenskt varumärkesbolag avseende en kapitalanskaffning.