Onoterat AB (publ) väljer att inte skicka några julkort för 2016, utan väljer att stödja organisation Missing People med ett bidrag.

Onoterat AB har tecknat ett LOI med ett expansivt installationsbolag för energieffektiva lösningar med smarta hem (IoT) produkter. Samarbetet inleds med en förstudie samt samverkan med Sustainable Innovation AB (SUST).