Onoterat AB (publ) har bistått företagsledningen vid Goodbye Kansas Entertainments Group AB företrädesemission december 2016, samt medverkat som investerare i företrädesemissionen.   För mer information: Lars-Erik Bratt, Verkställande direktör Onoterat

Onoterat AB (publ)  medverkat som bryggfinansiär till Spoxury TR Group AB, med varumärket Yniq per den 20 december 2016.

Onoterat AB (publ) ansöker om anslutning till Euroclear Sweden AB. Emissionsinstitut är Aktieinvest Fondkommission AB, som även är rådgivare vid anslutningen. Styrelsen hoppas att anslutningen skall kunna vara klar under