Onoterat AB (publ) har arbetat med Netpower Labs AB och dess ledning med konsultation kring finansieringslösningar  och en förvärvsprocess under 2016 och 2017. Styrelsen i Netpower Labs AB, har med

Goodbye Kansas Entertainment Group AB dotterbolag, Goodbye Kansas Game Invest AB, nya investering Fall Damage presenteras i Dagens Industri igår. http://weekend.di.se/nyheter/spelet-gar-vidare Onoterat AB (publ) är delägare och en av flera