Onoterat AB (publ) dotterbolag, Onoterat Kapital AB, har tecknat en avsiktsförklaring (LOI)  med Nord Fondkommission AB att inleda ett samarbete som anknutet ombud till Nord Fondkommission AB.   För mer

Bästa Aktieägare, Styrelsen i Onoterat AB (publ) har idag publicerat följande handlingar inför årsstämman den 20 juni 2017, kl 13;00 i bolagets lokaler, enligt kallelsen. Årsredovisningen 2016/2017 Fullmaktsmall arsredovisning_onoterat_2017-04-30 FULLMAKT

  Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ) (556578-5622) kallas härmed till årsstämma 2017.   Dag och tid: tisdagen den 20 juni 2017,

Onoterat AB (publ) kan bara notera att i dagens utgåva av Ny Teknik, presenteras användandet av likström produkter kopplat till Solenergi, vilket avses bland Netpower Labs installationer hos Energimyndigheten. Hela