Spoxury TR Group har idag , enligt avtal, avslutat sin bryggfinansiering genom Onoterat AB (publ). För mer info – kontakta: Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ) Mobil: +46 701 442

Onoterat AB (publ) har tecknat ett rådgivningsavtal för ett svenskt innovations- och produktutvecklingsföretag avseende en kapitalanskaffning under Q3. Bolaget är tekniskt ledande inom sin tekniska/mobila nisch och står inför ett

Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt rådgivningsavtal med ett av Sveriges mest spännande bolag inom mobilbetalningslösningar.  Bolaget kommer lansera nya unika tjänster kopplat till sin tekniska platform under hösten.

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 20 juni 2017 har Valberedning sammanträtt tre (3) gånger och presenterar följande kompletterande handling till ”Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB