Onoterat AB (publ) kan informera att  vårt innehav Goodbye Kansas Entertainment AB och via helägda dotterbolaget ,  Goodbye Kansas Game Invest AB  och dess portföljbolag  Expermential 101 nya spel “Biomutant”

Onoterat AB (publ) medverkar som bryggfinansiär till Warmup Scandinavia AB per den 1 augusti 2017, för att underlätta bolagets expansionsplaner på den svenska golvvärme marknaden. Warmup är en världsledande tillverkare