Onoterat AB (publ) har förvärvat per idag 5% av aktierna och kapitalet i Jascha Stockholm AB från ägarbolaget Kudzu Partner AB. Förvärvet är en del av en re-finansiering av Jascha

Onoterat AB (publ) vill informera våra aktieägare, att Comsys AB förvärvar samtliga aktier i Netpower Labs AB genom ett aktiebud. Transaktionsvärdet förblir hemligt. Onoterat AB har medverkat som förmedlare av