Onoterat AB (publ) önskar samtliga våra aktieägare, partners, portföljbolag och nätverk en god jul och ett gott nytt år!  Vår resa är bara i början av ett nytt kapitel..  

Onoterat AB (publ) har erhållit certifieringen Guld  av kreditinstitutet UC, vilket är den högsta kreditvärdigheten. Onoterat AB (publ) hade tidigare certifieringen Silver från UC. För mer info kontakta Lars-Erik Bratt, VD

Nyköpingsbaserade spelstudion Sozap AB har genomfört en nyemission, både till befintliga och ett antal nya delägare, varvid Onoterat AB (publ) återfinns bland de nya delägarna. Sozap genomför en soft launch