Styrelsen i Onoterat AB (publ) vill informera till samtliga aktieägare att nyemission i januari 2018 är nu registrerad av Bolagsverket per idag (2018-02-27). Detta innebär  att Aktieinvest FK AB, inom