Onoterat AB (publ) har tecknat sin pro-rata andel (5%) i Jascha Stockholm AB nyemission, om totalt 120 000 nya aktier till kursen 1,25. Onoterat AB (publ) äger totalt 720 000

Bolagsverket har registrerat Onoterat AB (publ) nyemission utan företräde för befintliga aktieägare per den 19 mars 2018. Se tidigare nyhet per 13 mars 2018. Totalt antal aktier uppgår till 3 625

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat per den 12 mars beslutat om nyemission av aktier utan företrädesrätt för

Onoterat AB (publ) har förvärvat en minoritets post aktier i House of Dagmar AB motsvarande 4,02%, samt 0,31% Nowonomics AB  (mer känt under namnet “Nowo”)  från City Capital Partner AB