Onoterat AB (publ) portföljbolag,  Sozap AB med fokus på mobilspel, höll den 29 juni årsstämma för 2017, inför nästan samtliga aktieägare. Bolagets VD Rade Prokopovic, redogjorde om verksamhetsåret 2017, och

Onoterat AB (publ) portföljbolag Jascha Stockholm öppnar sin femte butiken i veckan, den 15 juni, i Stockholm. Lokalen är 90 kvadratmeter och där huserade till alldeles nyss WeSC. – Vi öppnade

Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) Vid årsstämman i Onoterat AB (publ) fredagen den 15 juni 2018 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att; Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret

Bolagsverket har registrerat en nyemission om nya 165 000 aktier i Onoterat AB (publ), utan företräde för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2017-06-20,  per den 15 juni

Onoterat AB (pub) noterar att  Sozap AB har n påbjörjat lanseringen av mobilspelet Armed Heist i Kanada, via IOS APP, enligt ett pressmeddelande via Mynewsdesk per den 11 juni 2018.

Onoterat AB (publ) har medverkat som projektledare och rådgivare till Webgallerian Scandinavian AB (publ) i samband med bolagets nyemission, som stängdes den 11 maj 2018,  samt förvärv av inkråm av

Onoterat AB (publ) har medverkat i räddningsemissionen av Papilly AB (publ) och tecknat sin pro-rata andel för innehav av aktier, samt konverterar tidigare konvertibellån, numera skuldebrev,  till aktier i nyemissionen.