Onoterat AB (publ) noterar att Goodbye Kansas har genomfört en nyemission om totalt MSEK 108, inklusive kvittningar av lån,  med Redeye som rådgivare. Bland de nya aktieägarna återfinns bland annat