Onoterat AB (publ) tecknar sin pro-rata andel i Nowonomics AB (“NOWO”) nyemission, tranche 2. Nowo total nyemissionsbelopp i tranche 2 uppgår till ca MSEK 10. Nyemission är fulltecknad. För mer

Onoterat AB (publ) har åter erhållit kreditvärdighet – GULD – hos UC Affärsfakta AB, avseende 2018.   För mer info – kontakta: Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB Mobil: 0701-442

Onoterat AB (publ) har sålt sina kvarstående aktier i Comsys AB till nyckelpersoner, och erhållit betalning per 3 september 2018. Affären genomfördes den 23 augusti 2018. Genom försäljningen har en