Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2018 Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma måndagen 5 november 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning

Dividend Sweden AB (publ) är ny storägare i Onoterat AB (publ), enligt senaste sammanställningen av aktieboken från Euroclear AB per 2018-10-05. Dividend Sweden AB har förvärvat City Capital Partners AB