På gårdagens styrelsemöte har Styrelsen i Onoterat AB (publ),  med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018,  beslutat om nyemission av aktier

Onoterat AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2018        (SEK) Delår 6m Helår 30 april 2018 ·        Netto omsättning 91 421 (174 180) ·        Rörelseresultat –

Kommuniké från extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), En extra stämma i Onoterat AB (publ) genomfördes den 5 november 2018, varvid följande beslut har

Sozap AB har den 8 oktober aviserat om en företrädesemission om MSEK 4,5, samt kvittning av lån mot en ägare, om MSEK 0,4995. Styrelsen i Sozap AB har den 29