Ändring i Onoterat AB (publ) styrelse

Arash H Pad har på egen begäran valt att lämnat styrelsen i Onoterat AB (publ), pga av nya uppdrag under våren 2019. Bolagsverket har registrerat ändringen av styrelsen per den

Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Onoterat AB (publ) nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket per den  14 januari 2019. Aktiekapitalet uppgår till 5 464 394 kronor. Antalet aktier uppgår till 5 464 394 st. Aktieinvest