Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 7 326 821 kronor fördelat på 7 326 821 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic SME och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 700 st aktieägare per den 31 januari 2020.

.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  31 januari 2020. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2020-01-31
Aktier Röster Kapital
1 Dividend Sweden AB 950 335 12,97% 12,97%
2 Didrik Hamilton 661 709  9,03% 9,03%
3 Brofund Group AB/Brofund Equity AB 469 292 6,41% 6,41%
4 Bertil Rydevik 444 846  6,07% 6,07%
5 Rikard af Trolle 365 000 4,98% 4,98%
6 City Capital Partners AB 259 841   3,55% 3,55%
7 Lars-Erik Bratt (ink försäkring) och  med barn 204 166   2,77% 2,77%
8 G & W Holding AB 200 000   2,73% 2,73%
9 B & M Sjöstrand AB 190 804   2,60% 2,60%
10 Jonas Åkerman 170 000   2,45% 2,45%
De 10 största ägarna 3 915 963 53,45% 53,45%
Övriga aktieägare (>2700 st) 3 410 858 46,55% 46,55%
Totalt 7 326 821 100% 100%