Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 8 oktober 2019 till 6 937 210 SEK fördelat på 6 937 210 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic MTF och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 850 st aktieägare, efter genomförd nyemission med företräde för befintliga aktieägare under  september 019, och registerad hos Bolagsverket den 8 oktober 2019.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per oktober 2019. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2019-10-08
Aktier Röster Kapital
1 Dividend Sweden AB 776 707 11,20% 11,20%
2 Didrik Hamilton m bolag 662 715  9,55% 9,55%
3 Bertil Rydevik 444 846   6,41% 6,41%
4 Rikard af Trolle 365 000   5,26% 5,26%
5 Adam Lewis 317 500   4,58% 4,58%
6 Alntorp AB 211 906   3,05% 3,05%
7 Lars-Erik Bratt m barn 208 750   3,01% 3,01%
8 G & W Holding AB 200 000   2,88% 2,88%
9 B & M Sjöstrand AB 182 857   2,64% 2,64%
10 Jonas Åkerman 170 000   2,45% 2,45%
De 10 största ägarna 3 540 281 51,03% 51,03%
Övriga aktieägare (>2500 st) 3 396 929 48,97% 48,97%
Totalt 6 937 210 100% 100%