Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 7 32 682,10 kronor fördelat på 7 326 821 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic SME och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 515 st aktieägare per den 30 september 2020.

.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  30 september 2020. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2020-09-30
Aktier Röster Kapital
1 Dividend Sweden AB 1 021 514 13,94% 13,94%
2 Didrik Hamilton 732 683  10,00% 10,00%
3 Bertil Rydevik 454 846 6,21% 6,21%
4 Rikard af Trolle 365 000  4,98% 4,98%
5 Lars-Erik Bratt (ink försäkring) och  med barn 282 576 3,82% 3,82%
6 Alntorp AB 224 607   3,05% 3,05%
7 Crafoord Capital Partners AB 220 720   3.01% 3,01%
8 Jerker Nirbrant 205 397   2,80% 2,80%
9 B & M Sjöstrand AB 190 804   2,60% 2,60%
10 Jonas Åkerman 170 000   2,45% 2,45%
De 10 största ägarna

 

 

3 816 235

 

 

52,09% 52,09%
Övriga aktieägare (>2505 st) 3 510 586 47,81% 47,81%
Totalt 7 326 821 100% 100%