Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 30 april 2021 1 032 682,10 kronor fördelat på 10 326 821 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic SME och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 360 st aktieägare per den april  2021.

.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  30 april  2021. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2021-04-30
Aktier Röster Kapital
1 Özkan Ego ink bolag 1 430 051 13,85% 13,85%
2 Alntorp AB 738 419    7,16%    7,16%
3 Didrik Hamilton 732 683    5,77%     5,77%
4 Bertil Rydevik 603 697    5,12%     5,12%
5 Kim Lund via bolag 523 550    3,57%     3,57%
6 Avanza Pension  394 413     3,82%     3,82%
7 Rikard af Trolle 365 000     3,53%    3,53%
8 Lars-Erik Bratt (via försäkring+barn) 343 389     3,33%    3,33%
9 DSM Projekt AB (uä) 209 420     2,03%    2,03%
9 David Webber 209 420     2,03%    2,03%
10 B&M Sjöstrand AB 190 804     1,85%   1,85%
De 10 största ägarna

5 740 846

 

 

55,49% 55,49%
Övriga aktieägare (>2350 st) 4 585 975 44,41% 44.41%
Totalt 10 326 821 100% 100%