Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 7 326 821 kronor fördelat på 7 326 821 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic MTF och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 850 st aktieägare, efter genomförd nyemission med företräde för befintliga aktieägare under  september 019, och registerad hos Bolagsverket den 8 oktober 2019.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  29 november 2019. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2019-11-29
Aktier Röster Kapital
1 Dividend Sweden AB 900 747 12,29% 12,29%
2 Didrik Hamilton 661 709  9,03% 9,03%
3 Brofund Group AB/Brofund Equity AB 469 292 6,41% 6,41%
4 Bertil Rydevik 444 846  6,07% 6,07%
5 Rikard af Trolle 365 000 4,98% 4,98%
6 Adam Lewis 317 500   4,33% 4,33%
7 Lars-Erik Bratt m barn 215 124   2,93% 2,93%
8 G & W Holding AB 200 000   2,73% 2,73%
9 B & M Sjöstrand AB 190 804   2,60% 2,60%
10 Jonas Åkerman 170 000   2,45% 2,45%
De 10 största ägarna 3 935 022 53,71% 53,71%
Övriga aktieägare (>2800 st) 3 391 799 46,29% 46,29%
Totalt 7 326 821 100% 100%