Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i eBlitz Group AB (publ)  (fd Onoterat AB (publ)),  uppgick per den 30 april 2021 1 032 682,10 kronor fördelat på 10 326 821 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

eBlitz Group AB  (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. eBlitz Group AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic SME och, nytt kortnamn blir EBLITZ från och med den 26 juli 2021, Tillsvidare handlas aktien under ONTRAT kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

eBlitz Group AB (publ) (fd, Onoterat AB (publ)),  har över 2 414 st aktieägare per den 30 juni 2021.

.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  30 april  2021. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.