Aktien

Aktieinformation

Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 31  december 2020 1 022 682,10 kronor fördelat på 10 226 821 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Onoterat AB (publ) har anslutit sin aktiebok till Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2017. Onoterat AB (publ) aktier har följande  ISIN kod: SE0009580756.

Aktien handlas på NGM Nordic SME och kan hittas under följande länk;

Följ aktien hos NMG (öppnas i ny flik)
Första handelsdag 18 oktober 2019
Image

Aktieägare

Onoterat AB (publ) har över 2 505 st aktieägare per den 30 december 2020.

.

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (pub) per  31 december 2020. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Onoterat AB (publ)   största aktieägare 2020-12-31
Aktier Röster Kapital
1 Özkan Ego ink bolag 1 430 051 13,98% 13,98%
2 Didrik Hamilton 732 683    7,16%    7,16%
3 Bertil Rydevik 590 000    5,77%     5,77%
4 Kim Lund via bolag  523 550    5,12%     5,12%
5 Rikard af Trolle 365 000    3,57%     3,57%
6 Lars-Erik Bratt (ink försäkring) och  med bar  326 864     3,19%     3,19%
7 Alntorp AB 293 539     2,87%    2,87%
8 Nordnet Pensionsförsäkring 262 988     2,57%    2,57%
9 Samuel Lindberg 260 000     2,54%    2,54%
10 DSM Projekt AB (uä) 209 420     2,05%    2,05%
David Webber 209 420     2,05%   2,05%
De 10 största ägarna

 

 

5 203 525

 

 

50,88% 50,88%
Övriga aktieägare (>2495 st) 5 023 296 49,12% 49,12%
Totalt 10 226 821 100% 100%