Sozap AB mobilspel Armed Heist passerade i helgen 1 miljon nedladdningar, via Appstore och Googleplay (Beta). Totalt har över 31 000 användare lämnat recension på spelet och betyget hos Appstore

Onoterat AB (publ) nyemission startar idag. Teckningsperioden löper från och med den 3 december 2018 till den 17 december 2018. Fullständiga dokument finns på bolagets finns nedan, samt på bolagets

På gårdagens styrelsemöte har Styrelsen i Onoterat AB (publ),  med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018,  beslutat om nyemission av aktier

Onoterat AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2018        (SEK) Delår 6m Helår 30 april 2018 ·        Netto omsättning 91 421 (174 180) ·        Rörelseresultat –

Kommuniké från extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), En extra stämma i Onoterat AB (publ) genomfördes den 5 november 2018, varvid följande beslut har

Sozap AB har den 8 oktober aviserat om en företrädesemission om MSEK 4,5, samt kvittning av lån mot en ägare, om MSEK 0,4995. Styrelsen i Sozap AB har den 29

Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2018 Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma måndagen 5 november 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning

Dividend Sweden AB (publ) är ny storägare i Onoterat AB (publ), enligt senaste sammanställningen av aktieboken från Euroclear AB per 2018-10-05. Dividend Sweden AB har förvärvat City Capital Partners AB

Onoterat AB (publ) tecknar sin pro-rata andel i Nowonomics AB (“NOWO”) nyemission, tranche 2. Nowo total nyemissionsbelopp i tranche 2 uppgår till ca MSEK 10. Nyemission är fulltecknad. För mer

Onoterat AB (publ) har åter erhållit kreditvärdighet – GULD – hos UC Affärsfakta AB, avseende 2018.   För mer info – kontakta: Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB Mobil: 0701-442