Onoterat AB (publ) har sålt sina kvarstående aktier i Comsys AB till nyckelpersoner, och erhållit betalning per 3 september 2018. Affären genomfördes den 23 augusti 2018. Genom försäljningen har en

House of Dagmar AB har slutfört en nyemission per den 31 augusti 2018, där Onoterat AB (publ) har försvarat sin pro-rata andel (4%). För mer information – Kontakta : Lars-Erik

Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB genom för en globala lansering av mobilspelet Armed Heist via IOS (Appstore)  den 16 augusti 2018. Sozap ledning hoppas även att spelet kan lanseras

Onoterat AB (publ) noterar att Goodbye Kansas har genomfört en nyemission om totalt MSEK 108, inklusive kvittningar av lån,  med Redeye som rådgivare. Bland de nya aktieägarna återfinns bland annat

Onoterat AB (publ) portföljbolag,  Sozap AB med fokus på mobilspel, höll den 29 juni årsstämma för 2017, inför nästan samtliga aktieägare. Bolagets VD Rade Prokopovic, redogjorde om verksamhetsåret 2017, och

Onoterat AB (publ) portföljbolag Jascha Stockholm öppnar sin femte butiken i veckan, den 15 juni, i Stockholm. Lokalen är 90 kvadratmeter och där huserade till alldeles nyss WeSC. – Vi öppnade

Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) Vid årsstämman i Onoterat AB (publ) fredagen den 15 juni 2018 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att; Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret

Bolagsverket har registrerat en nyemission om nya 165 000 aktier i Onoterat AB (publ), utan företräde för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2017-06-20,  per den 15 juni

Onoterat AB (pub) noterar att  Sozap AB har n påbjörjat lanseringen av mobilspelet Armed Heist i Kanada, via IOS APP, enligt ett pressmeddelande via Mynewsdesk per den 11 juni 2018.

Onoterat AB (publ) har medverkat som projektledare och rådgivare till Webgallerian Scandinavian AB (publ) i samband med bolagets nyemission, som stängdes den 11 maj 2018,  samt förvärv av inkråm av