Onoterat AB (publ) har tecknat sin pro-rata andel (5%) i Jascha Stockholm AB nyemission, om totalt 120 000 nya aktier till kursen 1,25. Onoterat AB (publ) äger totalt 720 000

Bolagsverket har registrerat Onoterat AB (publ) nyemission utan företräde för befintliga aktieägare per den 19 mars 2018. Se tidigare nyhet per 13 mars 2018. Totalt antal aktier uppgår till 3 625

Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat per den 12 mars beslutat om nyemission av aktier utan företrädesrätt för

Onoterat AB (publ) har förvärvat en minoritets post aktier i House of Dagmar AB motsvarande 4,02%, samt 0,31% Nowonomics AB  (mer känt under namnet “Nowo”)  från City Capital Partner AB

Styrelsen i Onoterat AB (publ) vill informera till samtliga aktieägare att nyemission i januari 2018 är nu registrerad av Bolagsverket per idag (2018-02-27). Detta innebär  att Aktieinvest FK AB, inom

Styrelsen för Onoterat AB (publ) kan informera att bolaget har  erhållit teckningsanmälningar motsvarande MSEK 2,71, utav totala emissionsbeloppet MSEK 2,84, vilket innebär en teckningsgrad på 95,42%. Totalt antal aktier som har tecknats

Onoterat AB (publ) har tecknat ett  uppdragsavtal med ett svenskt E-commerce/O-line bolag, avseende projektledning och konsultation i  samband med bolagets kapitalanskaffning. Avtalet löper till och med 28 februari 2018. För mer

Enligt ABL 13:6 redogörelse till aktieägarna presenterar Onoterat AB (publ) styrelse bifogade dokument för den pågående nyemissionen januari 2018, omfattande bland annat Teckningssedel (företrädesemission) samt investeringsmemorandum. Final Teckningssedel med företrädesrätt

Styrelsen för Onoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i kommande Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma

Onoterat AB (publ) önskar samtliga våra aktieägare, partners, portföljbolag och nätverk en god jul och ett gott nytt år!  Vår resa är bara i början av ett nytt kapitel..