Ledning

Image
Lars-Erik Bratt (f.1969)
VD / Styrelseledamot
VD och styreseledamot i Onoterat AB (publ) sedan september 2014.
Lars-Erik är utbildad civilekonom med inrikting revision från Örebro Universitet. Lars-Erik har en mångårig erfarenhet från både den svenska och internationella finansmarknaden och har varit verksam inom bland annat Aros Securities, Handelsbanken, Glitnir / Fischer Partner FK, samt varit med som partner till dagens Jarl Securities AB. Han har även arbetat för Skatteverket, som specialist inom finansmarknad, och varit styrelseledamot för värdepappersbolaget Adecla AB under uppstarten 2014–2016.
Image
Henrik Sporje (f.1967)
Investment Manager & Analytiker
Henrik är konsult sedan 2016. Henrik har varit knuten till Onoterat AB (publ) sedan hösten 2014.
Henrik har flerårig internationell erfarenhet som både analytiker och förvaltare från bland annat
Öhman, SEB, SHB, Kaupthing Singer & Friedlander och IFP. Henrik bedriver i egen regi ett kapitalförvaltningsbolag
i Lausanne via bolaget Drayton Advisors SA sedan 2014.
Aktieinnehav i Onoterat AB: 40 000 st.