Styrelse och revisor

Image
Bertil Rydevik (f.1952)
Styrelseordförande
Styrelsens ordförande. Invald i styrelsen september 2014 och ordförande sedan juni 2017. Studier vid Handelshögskolan i Göteborg, Bertil har mer än 25 års erfarenhet inom den finansiella
marknaden. Tidigare roller innefattar; Co-Head Europa Investment Banking för Lehman Brothers,
Managing Director inom Credit Suisse m.fl. och även agerat som senior advisor till Carnegie och
Ondra. Bertil har bedrivit egen investeringsverksamhet, vilket lett honom till flera uppdrag även
utanför finanssektorn. Bertil är delägare och styrelseledamot av CHR Bygga Bostäder Holding AB
(publ).
Aktieinnehav i Onoterat AB: 444 846 st

Nuvarande uppdrag

eBlitz Group AB (publ) Styrelseordförande 2017
eBlitz Group AB (publ) Styrelseledamot 2014
CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) vVD/Ledamot 2013-2020
First Advisers Ltd (UK) VD/Ledamot 2019, äger mer än 10%
Image
Kim Lund (f.1977)
Styrelseledamot

Kim Lund har en mång åring erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och driva nätpokerspel på några av världens ledande plattformar, både som anställd och som konsult. Kim Lund var involverad med bolag som Pokerroom, Ongame Network, Bwin mfl.

Aktieinnehav i eBlitz Group  AB (publ) : 523 550 st.

Nuvarande uppdrag

 

eBlitz Group AB (publ) Styrelseledmot 2021-
Aftermath Interactive AB VD, Styrelseledamot 2013-
Image
Joakim Dahl (f.1970)
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan den 7 juli 2021. Dahl har mångårig erfarenhet
från noterade bolag styrelser och blan annat agerat som affärsutvecklare inom Provobis Holdings AB.

Nuvarande uppdragz

eBlitz Group AB (publ) 2021-

Gigger Group AB (publ) 2020-

Joakim & Dahl AB 2020-

Catch the Dog HB

Göteborg Stad Leasing AB

 

Avslutade uppdrag:  Three Gates, DynaCap, mfl

Image
Stefan Kraft (f. 1963)
Suppleant
Invald som suppleant den 5 april 2019. Advokat Stefan Kraft har varit verksam som jurist sedan
1993. Han har arbetat vid Advokatfirman Ålhed AB under åren 2000-2008. Han har bedrivit egen
verksamhet under Advokat Stefan Kraft AB till och med 2018, och är nu verksam i Advokatfirma
APEX KB. Stefan Kraft är av Bolagsverket förordnad likvidator och handlägger ett antal likvidationer löpande. Stefan Kraft har varit styrelseledamot i Onoterat AB (publ) under 2015-2016.
Aktieinnehav i Onoterat AB: 0 st.

Nuvarande uppdrag

eBlitz  AB Suppleant 2019
Onoterat Listan AB Suppleant 2019
Onoterat Tjänster AB Suppleant 2019
eBlitz Group AB (publ) Suppleant 2019
Advokat Stefan Kraft AB Ledamot 2017, äger mer än 10%

Revisor

Image
Per LIndblom (f.1967)
Huvudrevisor
Onoterat AB (publ) huvudansvarige revisor är Johan Kaijser, verksam för Allians Revision och Redovisning AB från och med verksamhetsåret 2019/2020, och valdes på årsstämman den 17 juni 2019.
Tidigare revisor var Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
Årsstämman för Onoterat AB (publ) utser även bolagets revisor för kommande period. Ersättningen till revisor fastställs på årsstämman och sker enligt godkänd räkning.

Ledande Befattningshavare:

Image
Lars-Erik Bratt (f.1969)
Verkställande Direktör
VD i Onoterat AB (publ) sedan september 2014. Styrelseledamot från hösten 2014 till och med januari 2021. Lars-Erik är utbildad civilekonom med inrikting revision från Örebro Universitet.
Han har en mångårig erfarenhet från både den svenska och internationella finansmarknaderna och varit verksam inom bland annat Aros Securities, Handelsbanken , Glitnir, samt varit med som partner till dagens Jarl Securities AB. Han har även arbetat för Skatteverket, som specialist inom finansmarknad, och varit styrelseledamot för värdepappersbolaget Adecla under uppstarten.

Nuvarande uppdrag

 

Näktergal AB Suppleant 2019-2020
eBlitz Group AB (publ) Styrelseledamot 2014-2021
eBlitz Group AB publ) VD 2014
eBlitz AB Styrelseledamot 2014
Onoterat Listan AB Styrelseledamot 2014
Onoterat Tjänster AB Styrelseledamot 2014
Wadköping Kommission HB Delägare 1996

Avslutade uppdrag Sozap AB (2018-2020),  Jascha Stockholm AB (publ) (2018-2018), Adecla AB (2014-2016)

Image
Henrik Sporje (f.1967), Investment Manager och Analytiker
Suppleant
Henrik är projektanställd sedan 2016 med huvudansvar att utveckla investeringsprocessen hos Onoterat AB (publ). Henrik har varit knuten till Onoterat AB (publ) som konsult sedan 2014. Henrik har flerårig internationell erfarenhet som både analytiker och förvaltare från bland annat Öhman, SEB, SHB, Kaupthing Singer & Friedlander och IFP. Henrik bedriver i egen regi ett kapitalförvaltningsbolag i Lausanne via bolaget Drayton Advisors SA sedan 2014.
Aktieinnehav i Onoterat AB: 35 000 st.

Nuvarande uppdrag

eBlitz AB Suppleant 2018
Onoterat Listan AB Suppleant 2018
Onoterat Tjänster AB Suppleant 2018
Drayton Advisors SA VD, Styrelseledamot 2014

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag.
Ingen av Bolagets styrelseledamöter har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är:
eBlitz Group AB (publ), Mailbox 705, 114 11 Stockholm.
Bolagets kontorsadress är eBlitz Group AB (publ),
C/O KG10, Kungsgatan 10, 11435 Stockholm.