Onoterat AB önskar våra kunder och investerare en god jul och ett Gott Nytt År! – I år har skickar vi inga vykort utan stöder Missing People med ett bidrag.

Vår uppdragsgivare har skapat en unik och intressant investerings-portfölj med fokus på preventiv hälsa omfattande 8 st olika bolag. Bolaget har inlett arbete med en notering under 2016, och genomför

Onoterat AB har skrivit avtal med ett spelutvecklings bolag som har lång industriell erfarenhet och som skapat en mindre portfölj av spelutvecklings bolag.

Vi har etablerat ett unikt samarbete och avtalat med statliga SustainableInnovation AB, där vi kommer arbeta i en strukturerad affärsprocess för svenska energi-, miljö- och teknikbolag att undvika ”Death Valley”

Onoterat AB har tecknat ett uppdragsavtal avseende både kapitalisering och re-finansiering av Finansbolag. Projektet väntas vara avslutat innan årsskiftet. Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

Onoterat AB har tecknat ett konsultuppdrag avseende affärsstöd för framtida kapitalanskaffning för ett forskningsbolag materialhantering  (composite produkter) i Stockholm. Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

Onoterat AB har anlitats som rådgivare för ett forskningsbolag inom förnyelsebart bränsle (etanol).