Onoterat AB (publ) har bistått företagsledningen vid Goodbye Kansas Entertainments Group AB företrädesemission december 2016, samt medverkat som investerare i företrädesemissionen.   För mer information: Lars-Erik Bratt, Verkställande direktör Onoterat

Onoterat AB (publ)  medverkat som bryggfinansiär till Spoxury TR Group AB, med varumärket Yniq per den 20 december 2016.

Onoterat AB (publ) ansöker om anslutning till Euroclear Sweden AB. Emissionsinstitut är Aktieinvest Fondkommission AB, som även är rådgivare vid anslutningen. Styrelsen hoppas att anslutningen skall kunna vara klar under

Onoterat AB (publ) väljer att inte skicka några julkort för 2016, utan väljer att stödja organisation Missing People med ett bidrag.

Onoterat AB har tecknat ett LOI med ett expansivt installationsbolag för energieffektiva lösningar med smarta hem (IoT) produkter. Samarbetet inleds med en förstudie samt samverkan med Sustainable Innovation AB (SUST).

Den 29 september 2016 blev Onoterat AB ett publikt bolag efter godkännade från Bolagsverket.  

Onoterat AB tecknat rådgivningsavtal med retailbolag med verksamhet inom emerging markets.

Onoterat AB arbetar med ett unikt svenskt varumärkesbolag avseende en kapitalanskaffning.

Onoterat AB ingår i garantikonsortium med Capensor AB konvertibelemission i Papilly AB (publ), som är listat på Nasdaq First North. . http://investor.papilly.com/nyheter/konvertibelemissionen-fullt-garanterad-och-styrelsen-har-bes-44478