Onoterat AB (publ) önskar samtliga våra aktieägare, partners, portföljbolag och nätverk en god jul och ett gott nytt år!  Vår resa är bara i början av ett nytt kapitel..  

Onoterat AB (publ) har erhållit certifieringen Guld  av kreditinstitutet UC, vilket är den högsta kreditvärdigheten. Onoterat AB (publ) hade tidigare certifieringen Silver från UC. För mer info kontakta Lars-Erik Bratt, VD

Nyköpingsbaserade spelstudion Sozap AB har genomfört en nyemission, både till befintliga och ett antal nya delägare, varvid Onoterat AB (publ) återfinns bland de nya delägarna. Sozap genomför en soft launch

I fredags den 17 november 2017 publicerade THQ Nordic att man förvärvar 100% av spelstudion  Expeirment 101 från Goodbye Kansas och grundaren Stefan Ljungqvist för MSEK 75,3 . http://mb.cision.com/Main/15049/2393981/753470.pdf Onoterat

Onoterat AB (publ) har förvärvat per idag 5% av aktierna och kapitalet i Jascha Stockholm AB från ägarbolaget Kudzu Partner AB. Förvärvet är en del av en re-finansiering av Jascha

Onoterat AB (publ) vill informera våra aktieägare, att Comsys AB förvärvar samtliga aktier i Netpower Labs AB genom ett aktiebud. Transaktionsvärdet förblir hemligt. Onoterat AB har medverkat som förmedlare av

Onoterat AB (publ) kan informera att  vårt innehav Goodbye Kansas Entertainment AB och via helägda dotterbolaget ,  Goodbye Kansas Game Invest AB  och dess portföljbolag  Expermential 101 nya spel “Biomutant”

Onoterat AB (publ) medverkar som bryggfinansiär till Warmup Scandinavia AB per den 1 augusti 2017, för att underlätta bolagets expansionsplaner på den svenska golvvärme marknaden. Warmup är en världsledande tillverkare

Spoxury TR Group har idag , enligt avtal, avslutat sin bryggfinansiering genom Onoterat AB (publ). För mer info – kontakta: Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ) Mobil: +46 701 442

Onoterat AB (publ) har tecknat ett rådgivningsavtal för ett svenskt innovations- och produktutvecklingsföretag avseende en kapitalanskaffning under Q3. Bolaget är tekniskt ledande inom sin tekniska/mobila nisch och står inför ett