Onoterat AB (publ) har tecknat ett nytt rådgivningsavtal med ett av Sveriges mest spännande bolag inom mobilbetalningslösningar.  Bolaget kommer lansera nya unika tjänster kopplat till sin tekniska platform under hösten.

Inför årsstämman i Onoterat AB (publ) (556578-5622) den 20 juni 2017 har Valberedning sammanträtt tre (3) gånger och presenterar följande kompletterande handling till ”Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB

Onoterat AB (publ) dotterbolag, Onoterat Kapital AB, har tecknat en avsiktsförklaring (LOI)  med Nord Fondkommission AB att inleda ett samarbete som anknutet ombud till Nord Fondkommission AB.   För mer

Bästa Aktieägare, Styrelsen i Onoterat AB (publ) har idag publicerat följande handlingar inför årsstämman den 20 juni 2017, kl 13;00 i bolagets lokaler, enligt kallelsen. Årsredovisningen 2016/2017 Fullmaktsmall arsredovisning_onoterat_2017-04-30 FULLMAKT

  Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ) (556578-5622) kallas härmed till årsstämma 2017.   Dag och tid: tisdagen den 20 juni 2017,

Onoterat AB (publ) kan bara notera att i dagens utgåva av Ny Teknik, presenteras användandet av likström produkter kopplat till Solenergi, vilket avses bland Netpower Labs installationer hos Energimyndigheten. Hela

Onoterat AB (publ) har arbetat med Netpower Labs AB och dess ledning med konsultation kring finansieringslösningar  och en förvärvsprocess under 2016 och 2017. Styrelsen i Netpower Labs AB, har med

Goodbye Kansas Entertainment Group AB dotterbolag, Goodbye Kansas Game Invest AB, nya investering Fall Damage presenteras i Dagens Industri igår. http://weekend.di.se/nyheter/spelet-gar-vidare Onoterat AB (publ) är delägare och en av flera

Peter Levin, VD i Goodbye Kansas Entertainment Group AB, medverkar i ett reportage i Dagens Industri , och berättar om bolagets utveckling. Hela artikeln finns att läsa är: Goodbye kansas DI

I söndags startades den årliga ISPO Mässan in Munchen som fortgår till Onsdag 8 februari 2017. Onoterat intresse finns hos det svenska varummärket YNIQ (Spoxury TR Group AB), som nu