Onoterat AB (publ) medverkar i Prey Studios AB pågående kapitanskaffning process som investerare. Prey Studios har som affärsidé att få fram ett spel där man kan coacha fram nya stjärnor

Onoterat AB (publ) är numera  anslutet till Euroclear Sweden AB  från och med idag, 2017-01-30. För aktieägare med korrekta leveransuppgifter väntas kunna se sitt innehav i Onoterat AB (publ)  på