GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Önskar  Onoterat AB (publ) 

Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) företrädesemission tecknades till ca 132% Styrelsen för Onoterat AB (publ) (556578-5622) kan fastställa att bolagets företrädesemission, som stängdes den 17 december 2018, tecknades till

Onoterat AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva ca 0,56% av aktierna och rösterna i Goodbye Kansas Holding AB och ca 4,7% av aktierna och rösterna i Shortcut Media

Bästa Aktieägare och nya investerare, Onoterat AB (publ) vill påminna Er om att vår nyemission stänger måndagen den 17 december 2018. OBS dock att vissa institut  (fondkommissionärer och banker) kommer

Styrelsen i Onoterat AB (publ)  har  beslutat enhälligt på styrelsemötet den 6 december 2018, att ansöka  om en granskningsförfrågan hos NGM Nordic MTF, med begäran om granskning av förutsättningarna för

Onoterat AB (publ) medverkade idag på ett informations- och ägarmöte i House of Dagmar AB. Ledningen och styrelsen rapporterade om det aktuella marknadsläget och de strategiska planerna inför 2019-2021. Bolaget

Sozap AB mobilspel Armed Heist passerade i helgen 1 miljon nedladdningar, via Appstore och Googleplay (Beta). Totalt har över 31 000 användare lämnat recension på spelet och betyget hos Appstore

Onoterat AB (publ) nyemission startar idag. Teckningsperioden löper från och med den 3 december 2018 till den 17 december 2018. Fullständiga dokument finns på bolagets finns nedan, samt på bolagets

På gårdagens styrelsemöte har Styrelsen i Onoterat AB (publ),  med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018,  beslutat om nyemission av aktier

Onoterat AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2018        (SEK) Delår 6m Helår 30 april 2018 ·        Netto omsättning 91 421 (174 180) ·        Rörelseresultat –