Kommuniké från extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), En extra stämma i Onoterat AB (publ) genomfördes den 5 november 2018, varvid följande beslut har

Sozap AB har den 8 oktober aviserat om en företrädesemission om MSEK 4,5, samt kvittning av lån mot en ägare, om MSEK 0,4995. Styrelsen i Sozap AB har den 29

Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622) 2018 Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma måndagen 5 november 2018 kl.13.30 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning

Dividend Sweden AB (publ) är ny storägare i Onoterat AB (publ), enligt senaste sammanställningen av aktieboken från Euroclear AB per 2018-10-05. Dividend Sweden AB har förvärvat City Capital Partners AB

Onoterat AB (publ) tecknar sin pro-rata andel i Nowonomics AB (“NOWO”) nyemission, tranche 2. Nowo total nyemissionsbelopp i tranche 2 uppgår till ca MSEK 10. Nyemission är fulltecknad. För mer

Onoterat AB (publ) har åter erhållit kreditvärdighet – GULD – hos UC Affärsfakta AB, avseende 2018.   För mer info – kontakta: Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB Mobil: 0701-442

Onoterat AB (publ) har sålt sina kvarstående aktier i Comsys AB till nyckelpersoner, och erhållit betalning per 3 september 2018. Affären genomfördes den 23 augusti 2018. Genom försäljningen har en

House of Dagmar AB har slutfört en nyemission per den 31 augusti 2018, där Onoterat AB (publ) har försvarat sin pro-rata andel (4%). För mer information – Kontakta : Lars-Erik

Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB genom för en globala lansering av mobilspelet Armed Heist via IOS (Appstore)  den 16 augusti 2018. Sozap ledning hoppas även att spelet kan lanseras

Onoterat AB (publ) noterar att Goodbye Kansas har genomfört en nyemission om totalt MSEK 108, inklusive kvittningar av lån,  med Redeye som rådgivare. Bland de nya aktieägarna återfinns bland annat