Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 17 juni 2019

Onoterat AB (publ) höll under måndagen den 17 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018/2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och

Valberedningensförslag till årsstämman 17 juni 2019

Valberednings förslag till beslut av styrelsesammansättning Inför den ordinarie bolagsstämman i Onoterat AB (publ) (556578 – 5622) den 17 juni 2019 har Valberedning sammanträtt och presenterar följande handling till ”Kallelse

Delårsrapport fjärde kvartalet, samt bokslutskommunike 2019

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 februari 2019 – 30 april 2019 samt bokslutskommuniké 2019 Väsentliga händelser under rapportperioden 1 februari 2019 – 30 april 2019  Förvärv av 1,43 % i Funrock

Kallelse till årsstämma i Onoterat AB (publ) 2019

Kallelse till årsstämma 2019 i Onoterat AB (publ) (556578-5622) Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl.17.30 på bolagets kontor, O B S att

Dividend Sweden genomför ägarspridning i Onoterat AB (publ)

Dividend Sweden AB kallar till extra bolagsstämma , den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.. Under Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning av aktier

Goodbye Kansas Game Invest AB genomför private placement

Goodbye Kansas Holding AB (publ) avser genomföra en private placement samt sälja befintliga aktier i dotterboaget Goodbye Kansas Game Invest AB via ett nytt ägarbolag, under maj månad. En indikativ

Jascha Stockholm ansöker om konkurs, efter misslyckad finansiering

Under dagen har samtliga aktieägare i Jascha Stockholm AB (publ), inklusive Onoterat AB (publ) som äger 5,12% av kapitalet , fått information om att bolaget inte finner en finansiell lösning

Onoterat AB (publ) har genomfört en riktad nyemission

Styrelsen för Onoterat AB (publ) har genomfört en riktad nyemission till ett värde av SEK  2 422 660 kronor utan företräde för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigandet från den

Goodbye Kansas Studios vinner Guldägget

Onoterat AB (publ) vill gratulera Goodbye Kansas Studios team, som tillsammans med Red Pipe Studio, vann ett guldägg på gårdagens Guldägg- gala. Från Resume, kan vi läsa “Att skapa en

Nytt portföljbolag inom Fintech – Näktergal

Som en sista påskkaramell för 2019, kan vi nu informera om att Onoterat AB (publ)  medverkat i nyemission i en av de mest spännande Fintech bolagen i Sverige , Näktergal