Sozap mobilspel Armed Heist “Early Access” feature hos Google

Sozap AB mobilspel Armed Heist väcker redan intressse hos Google Play, trots att spelet alltjämt befinner sig i s k “betafas”. Idag kunde Sozap studion informera på sociala medier (Facebook

Onoterat AB (publ) – Delårsrapport tredje kvartal 2019

Onoterat AB (pub) (556578-5622) Delårsrapport tredje kvartalet, 1 november 2018 – 31 januari 2019 Styrelsen för Onoterat AB (publ) presenterar idag bolagets räkenskaper för verksamhetsårets tredje kvartalet, vilket avser perioden

Onoterat AB avyttrar Nowonomics AB

Onoterat AB (publ) har per dagens datum sålt hela innehavet i Nowonomics AB till grundare. Betalningen sker i kontantamedel. För mer information – Kontakta: Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB

Goodbye Kansas – Fall Damage lanserar nytt spel!

Onoterat AB (publ) portföjbolag Goodbye Kansas Holding AB, och dess spelstudio Fall Damage AB kommer imorgon lansera sitt första riktiga spel, Batalj, på distributören Steam. https://store.steampowered.com/app/981850/BATALJ/ För information – kontakta

Nytt advisory board  –  Adam Lewis och Joakim Dahl

Onoterat AB (pub) välkomnar både Adam Lewis och Joakim Dahl, till nya roller inom bolagets Advisory Board och affärsutveckling. Adam Lewis (1963) har en en omfattande bakgrund som teknikchef och Business

Ändring i Onoterat AB (publ) styrelse

Arash H Pad har på egen begäran valt att lämnat styrelsen i Onoterat AB (publ), pga av nya uppdrag under våren 2019. Bolagsverket har registrerat ändringen av styrelsen per den

Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Onoterat AB (publ) nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket per den  14 januari 2019. Aktiekapitalet uppgår till 5 464 394 kronor. Antalet aktier uppgår till 5 464 394 st. Aktieinvest