Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Onoterat AB (publ) nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket per den  14 januari 2019. Aktiekapitalet uppgår till 5 464 394 kronor. Antalet aktier uppgår till 5 464 394 st. Aktieinvest