Skatteverkets beslut om utdelningsvärdet i Kiwok Nordic AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 10 februari 2021 Skatteverkets beslut om utdelningsvärdet i Kiwok Nordic AB (publ) Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av B-aktier

Pressmeddelande                                                           

Stämmokommuniké – Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 20 januari 2021

Pressmeddelande