Finansiell kalender

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter och aktiviteter;

 

• Extra stämma, 16 januari 2020

• Bokslutskommuniké, 22 maj 2020