Finansiell kalender

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter och aktiviteter;

 

* Bokslutskommuniké, måndag 31 maj 2021

* Årsstämma, onsdag 7 juli  2021

*Delårsrapport – Halvårsrapport (6M), måndag 29 november 2021