Finansiell kalender

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter;

 

• Delårsrapport 6 månader, 20 november 2019

• Bokslutskommuniké, 22 maj 2020