Finansiell kalender

Bolaget planerar preliminärt för kommande rapporter och aktiviteter;

 

* Bokslutskommuniké, fredag 22 maj 2020

* Årsstämma, måndag 29 juni 2020

*Delårsrapport – Halvårsrapport (6M), måndag 23 november 2020