Investeringsverksamheten

Inledning

Investeringar i onoterade bolag, handlar inte bara om ekonomiska beslut, utan kräver långsiktighet och engagemang med entreprenörena. Onoterat AB (publ) investerings- och finansieringspolicy är opportunistiskt, och vi utvärderar varje potentiellt bolag utifrån dess unika situation.

Onoterat AB (publ)  ägarroll innebär att vi kommer vara en aktiv delägare (minoritetsägare)  saminvesterare och finansiär. Tillsammans med befintliga ägare och nya medverkar vi i att fastställa och följa upp den strategiska affärsplanen och dess utförande,  och utvärdera den löpande under vår investeringstid.  Onoterat AB (publ) personal kan komma att medverka i våra investeringsbolags styrelser, valberedningar eller andra forum/utskott.

En investering i ett onoterat bolag medför en högre risk jämfört med noterade bolag, vilket Onoterat AB (publ) väger in sina modeller.

Onoterat AB (publ)  investeringsportfölj bygger på tre olika investeringsmetoder, och via s k ”Sweat Equity”, ges en insyn i bolagen för att minska risken vid en investering genom att medverka som rådgivare till bolaget.

Onoterat AB (publ) kan investera även i olika former av lånestrukturer, som kan vara kortsiktiga < 12 månader, vilket är s k brygglån. Onoterat AB (publ) kan även investera i längre lån, som kan sedan bytas mot aktier i portföljbolaget eller återbetalas, d v s konvertibler. Konvertibler har oftast en löptid som överstiger >12 månader innan förfallodatum.

Onoterat AB (pub) kan även investera i derivat produkter, d v s optioner och warranter (som har en löptid över 12 månader).

 

 

Investeringsfaktorer

Investeringsprocessen

Onoterat AB (publ) operativa team arbetar löpande med att träffa, utvärdera och analysera både nya intressanta bolag, men även de aktuella portföljbolagen och dess ledningar om uppföljningar av mål. Den operativa ledningen arbetar med både screening av det aktuella bolaget (konkurrensanalys), men även omvärldsanalys om bransch eller sektor och dess
trender internationellt.

Förenklat så innebär investeringsprocessen följande moment;

 • Screening
 • Förstudie investment case
 • Investeringsbeslut av Styrelsen
 • Ägaransvar via antingen styrelseplats eller advisory board

Inför ett aktuellt investeringstillfälle genomförs en förstudie en ”due-diligence”, av det nya bolaget och som sammanfattas i en rapport till styrelsens som beslutsunderlag.
Onoterat AB (publ) styrelse fattar samtliga investeringsbeslut. Löpande presenterar Onoterat AB (publ) operativa team, ïnterna investeringsrapporter, om status av de aktuella portföljbolagen, till bolagets styrelse.

Avsikten framåt är att Onoterat AB (publ), genom sitt ägarmandat, ska vara mer delaktig i portföljbolagens styrelsearbete alternativt advisory board.

Investeringskriterium

Onoterat AB (publ) har ett opportunistiskt angreppssätt på nya investeringar, men fokuserar på följande faktorer;

 • Svenska aktiebolag
 • Marknadsvärdet (pre-money) vid första investeringen, bör ej överstiga MSEK 50
 • Accept av tjänst/produkt (försäljning)
 • Det ”unika” i affärsmodell/bolaget
 • Skalbarhet i affärsmodellen
 • Digital strategi för verksamheten
 • Saminvestering med flera ägare – Ägarnivå 5–10%
 • Identifierad exitplan

Från dessa kriterier, har följande sektorer vuxit fram som mest lämpliga att fokusera på;

 • Entertainment & Gaming (spelutvecklingsbolag)
 • E-Commerce/brands (Varumärken)
 • Fintech

Dessa investeringskriterier ligger bakom nuvarande investeringsportföljen
uppbyggnad.

Vad som är gemensamt för dessa tre områden, är att affärsmodellerna handlar om;

 • Dataanalys (datatrafik)
 • Design och
 • Engagemang/Marknadsföring.

Bolagets investeringsstrategi utarbetas löpande och utvärdering av portföljinnehaven och dess tilltänkta exit-mål för att ge Onoterat AB (publ) egna aktieägare en stabil avkastning på investerat kapital och en värdetillväxt (substansvärdet).

Aktuell portfölj

Onoterat AB (publ) aktuella portfölj  är under en uppbyggnadsfas. Aktuell investerings- och finansieringsportfölj (bokförda värde) uppgår till  kronor cirka 14,6 miljoner kronor per den 30 oktober 2020.

Entertainment & Gaming

Goodbye Kansas Holding AB (556974-1993)
Direktägande motsvarande 1,71% ( 2016, 2018)
GOODBYEKANSAS2

Bolagsgruppen Goodbye Kansas (GK) bildades 2014, som ett resultat av management buy-out. Gruppen består idag av dotterbolagen Goodbye Kansas Studios AB, Goodbye Kansas Infinity AB samt Previble AB. Idag finns närmare 200 anställda, fast och projektanställda inom företagsgruppen. Företagsgruppen är i den absoluta framkanten när det gäller visuella effekter, animation och 3D-produktion och agerar som självständiga leverantörer inom den växande spel-, film-, TV- och reklamfilmsmarknaden.
Bolagen arbetar i flera kundprojekt tillsammans och sitter i nyrenoverade lokaler i Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm. Gruppen äger även en fullt utrustad motion capture-studio i centrala Uppsala.

THQ Nordic AB har förvärvat dotterbolaget Goodbye Kansas Game Invest AB för MSEK 42,4 augusti 2019. Dock behåller Goodbye Kansas ett antal innehav. Affären förväntas stärka likviditeten i moderbolaget.

Den 6 maj 2020 lade Bublar Group AB ett aktiebud på hela Goodbye Kansas Holdning AB (publ), till både långivare respektive aktieägare. Vid halvårsskiftet kontrollerade Bublar drygt 96% av aktierna i Goodbye Kansas Holding AB

Företagsfakta:

Verkställande direktör: Peter Levin
Ordförande: P-A Waern
Antal aktier: 1,9 miljoner aktier
Aktieägare:Ca 15
Huvudägare: Bublar Group AB 96%
Hemsida: http://goodbyekansas.com/

SOZAP AB (556980 - 2241)
Direktägande motsvarande 5% i bolaget (2017-18)
sozap

Sozap AB bildades redan 2014 av Rade Prokopovic och Kristofer Boman. Under 2015/2016 lokaliserades bolaget sin verksamhet till Nyköping. Sozap har gjort en global launch hos Apple (IOS)av mobilspelet Armed Heist i augusti 2018, och lanserar nu i november 2018 på Android (Google). Armed Heist är ett s k ”shootingspel” och bolaget har tidigare haft framgång med ”Super Hoops” (Basketspel). Ytterligare spel finns i portföljen. Bolaget bedriver sin studioverksamhet från både Sverige (Nyköping) och Serbien. Bolaget genomför under sommaren 2019 en nyemission, som värderar bolaget närmare MSEK 78.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör:Rade Prokopovic
Ordförande: Claes Wentzhell
Antal Aktier: 74 693 st
Aktieägare: 33 st
Huvudägare: Prorade AB, ca 34%

Hemsida: http://sozap.com/

Shortcut Media AB (publ) (556849 - 1830)
Direktägande motsvarande 4,99 %
shortcutmedia-logo

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam och företagsfilm, trailers, animerad film, prognos samt tillhandahåller postproduktion och digitala tjänster. Fokus ligger på sociala medier. Bolaget noterades den 20 juni 2016 hos Aktietorget, men hamnat i skymundan. Bolaget har förvärvat hela eller delar av mindre byråer, och slagit samman dessa i nuvarande struktur. Idag bedrivs verksamheten primärt från Stockholm, men även i Göteborg.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Anders Brinck, grundare
Ordförande: Anders Uhner
Antal Aktier: 10,5 miljoner
Aktieägare: Ca 480 st
Huvudägare: Anders Brinck, 23,75 %

Hemsida: http://shortcutmedia.se/

Funrock AB (556990 – 2777)
Direktägande motsvarande 1,43% av kapital och röster (2019)
Funrock

Funrock AB är moderbolag i Funrock gruppen, där all operativ verksamhet bedrivs i dotterbolaget Funrock Development AB (556738 – 9043). Funrock är ett mobilt spelstudiobolag med säte i Stockholm. Bolaget har i dag ca 15 – 30 tal anställda (underkonsulter mm). Bolaget bildades i december 2014, men
det var först under 2015/2016 som externa investerare blev aktuella. Funrocks fokus är på strategispel, likt Clash of Clan (Supercell) för mobiltelefoner och surfplattor, mot den arabiska marknaden (arabiskt och engelskt språk) med arabisk profil.
Strategispel innebär att spelare ofta återkommer till spelet och ibland under flera år, och spelet kan spelas i både ”singleoch multiplayer” funktion. Företaget är uppbyggt kring individer med lång- och bevisad erfarenhet där den gemensamma nämnaren högkvalitativ mobil underhållning. Funrocks första mobilspel, Etihad Al Abtal, nådde marknaden under hösten 2018, efter registrerat starka KPI från sommarens ”soft launch”, men har under december 2018 – januari 2019 noterat en lägre än väntad ”konvertering” (StoreConversion).

Bolaget förvärvade P-Studio AB under våren 2020. (P-Studio ingick som ett portföljbolag i Onoterat AB ) och en ny ledningsgrupp och styrelse etablerats under sommaren 2020.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Stefan Tengvall
Ordförande: Niklas Bergqvist
Antal Aktier:  > 34 miljoner

Aktieägare: Ca 150 st

Hemsida: http://funrock.com/

E-commerce

Webgallerian grundades år 2014 av Ingemar Gleissman.
Webgallerian är ett shoppingcenter på nätet som samlar Sveriges bästa webbutiker under ett och samma tak med egna varumärken och butiksnamn. Målet är att ge kunderna en unik shoppingupplevelse med ett stort utbud av produkter och nätbutiker de tidigare inte visste fanns. Med Webgallerian får mindre och medelstora svenska e-handlare hjälp att stärka varumärkets synlighet genom kraftfull marknadsföring och att optimera försäljningen.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Ingemar Gleissman
Ordförande: Björn Wahlgren
Antal Aktier: 7 601 793 st
Aktieägare: Ca 120 st
Huvudägare: Ingemar Gleissman via bolaget Lochem AB 61%

Hemsida: https://webgallerian.se/

House of Dagmar AB (556664 - 0602)
Direktägande motsvarande 4,01 % av bolaget (2018)
dagmar

House of Dagmar AB bildades redan 2004/2005 av systrarna Karin Söderlind, Kristina Tjäder och Sofia Wallenstam Bolaget tillhör de mer etablerade ”nya” varumärkena inom kvinnlig fashion i Sverige, övriga Norden men även selektivt i Europa.

Bolaget fortsätter att utveckla sin e-Commerce plattform samtidigt som man har återförsäljare och ett fåtal egna butiker. Tillväxten förväntas naturligt ligga inom e-Commerce. Dagmars starka varumärke torde också attrahera ”konsoliderare”/förvärvare i retail marknaden.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Trine Sveindal
Ordförande: Christian Ehrhardt
Antal Aktier: 128 857 st
Aktieägare: Ca 12 st
Huvudägare: HoD Holding AB, som äger 70% och därefter Muirfield AB 5,22%

Hemsida: https://www.houseofdagmar.com/

Fintech

Valueguard AB (556735 - 0342)
Direktägande motsvarande 0,43% (2013, 2019)
logos-färg_0000_valueguard

Valueguard grundades av Håkan Toll och Christer Wikner år 2007 med målet att skapa finans- och försäkringsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Resultatet av deras arbete är Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX). Prisindex för bostadsrätter och småhus distribueras sedan november 2009 av Nasdaq OMX. Valueguards prisindex används t.ex. av Riksbanken, Boverket och SCB. Valueguard har därmed lagt grunden för nya finansiella produkter och försäkringar kopplade till bostadsmarknaden. Valueguard AB är moderbolag i Valueguard koncernen. Koncernens huvudsakliga verksamhet är informations- och analysprodukter, som utvecklas och tillhandahålls av dotterbolaget Valueguard Index Sweden AB samt Valueguard Technology AB. Totalt antal anställda uppgår till 9 st.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Henrik Nordström
Ordförande: Karl-Erik Andersson
Antal Aktier: 2 012 340 st
Aktieägare: Ca 73 st
Huvudägare: Håkan Toll 28% av kapital och röster

Hemsida: https://www.valueguard.se/

Näktergal AB (559040 – 6483)
Direktägande motsvarande 1,24 % av kapital och röster (2019)
News_naktergal

Näktergal startades av i 2015 av ett antal personer (idag 6 anställda) med bakgrund från IT avdelningar på diverse olika finansiella institutioner med syftet att bygga en digital programvara (SaaS) för bolånehantering, då man med sin egen erfarenhet insåg att alla typer av lånehantering kräver mycket manuellt arbete samtidigt som man såg behovet av en digital effektiv, volymbaserad produkt bland framförallt ”bankutmanarna”.
Näktergal har själv utvecklat sin programvara som kallas Magellan, vilken kan hantera hela (back bone) låneprocessen såsom; låneansökningar (mobil/PC), PEP och bedrägeri kontroller, kreditvärdighet, låneavtalen lagras digitalt, konto- och kundöversikter, betalnings uppföljning, portföljöversikt och analys av kundstocken etc. Programmet riktar sig primärt bolån men kan också hantera t.ex. blancolån. Näktergal AB har tillsammans med en kund finansierat utvecklingen, för att nu skala upp affären, och har genomfört en nyemission om MSEK 8 till externa finansiärer med anknytning till namnkunniga fintechbolag.

Företagsfakta:
Verkställande Direktör: Erik Bennerhult
Ordförande: Mikael Abrahamsson
Antal Aktier: 6 581 974 st
Aktieägare: Ca 15 st
Huvudägare:Grundare 65%

Hemsida: https://naktergal.tech/sv

Aftermath Interactive AB är en spelstudio med särskilt fokus på innovativa kortspel. Strategin är att modernisera traditionella kortspel samt att skapa helt nya genreöverskridande kortspelsupplevelser.

Bolaget bildades 2013, men det var först runt 2016 som nuvarande företagsstruktur och nyckelpersoner, Kim Lund, Dag Segolson och David Webber, utvecklade första webbaserade spel, för att sedan satsa på moiblspel.

För ändamålet har studion utvecklat en egen kortspelsplattform – DealR – som även ger affärsmöjligheter inom den reglerade onlinespelmarknaden (”real money gaming”). Dessa kommer gradvis utforskas under våren.

 

Marknadsstorleken estimeras till ca USD 500 miljoner (ca SEK 4 miljarder), där spel som Hearthstone och Magic the Gathering är tydliga konkurrenter. Skulle bolaget etablera samarbeten inom den reglerade onlinespelmarknaden så mångdubblas den adresserbara marknaden.

Studions första spel, det pokerbaserade free-2-play mobilspelet Hands of Victory planeras att mjuklanseras i mars 2021. Spelet är från grunden skapat för att fungera som ett tävlingsspel som ger spelare en chans att engagera sig i eSport utan att behöva varken dyr hårdvara eller vissa av de fysiska färdigheter som många andra tävlingsspel kräver.

 

Aftermath Interactive har flera styrkor som ger en unik positionering. Dels verkar bolaget i en nisch av mobilspelbranschen som inte är enkel för nya aktörer att kliva in på. Det finns höga tekniktrösklar att komma över och det är komplext att skapa attraktiva kortspel med både bra format och spelarupplevelse – inte minst krävs djup kunskap om spelformerna och även om målgruppen, något som teamet på Aftermath Interactive har mångårig erfarenhet av.

Hands of Victory är det första pokerbaserade spelet skapat specifikt för den etablerade eSportsmarknaden. Detta öppnar upp ett stort antal möjligheter för snabb internationell utrullning av spelet och dess tävlingsformat via den etablerade globala infrastrukturen för eSport-tävlingar.  Mer info finns på länk  https://handsofvictory.com .

Vår bedömning är att Aftermath Interactive AB kommer vara en snabbväxande utmanare inom sitt segment under 2021. Vi ser även med spänning på den pipeline av nya koncept och titlar som bolaget arbetar med, och som vi förhoppningsvis kommer få se och höra mer om inom snart framtid. Onoterat AB:s ägarandel uppgår till 30%, med option att förvärva ytterligare aktier innan utgången av Q1 2021.