Investor relations

Struktur

Onoterat (publ) (556578-5622) är moderbolag i nedan ”företagsgrupp”;

  • Onoterat Kapital AB (556679-2909)
  • Onoterat Tjänster AB (556634-8206)
  • Onoterat Listan AB (556616-2250)

Onoterat AB (publ) är en aktiv finansiär- och investerare i svenska tillväxtbolag (entreprenörsbolag), samt rådgivare. Bolaget samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare. De helägda dotterbolagen har varit vilande under 2018/2019, men Onoterat Tjänster AB och Onoterat Kapital AB kommer att eventuellt aktiveras framgent, med avseende företagsrådgivningstjänster respektive kapitalrådgivning mot bolag och privatpersoner. Det föreligger ingen tillståndspliktig verksamhet i koncernbolagen.

LEI-Kod

Onoterat AB (publ) har sedan den 3 november 2017 följande LEI-kod:

549300X64A0E0MV73K51

Från och med den 3 januari 2018 har EU genom förordningen MiFID II/MiFIR utökat kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument.

Kreditrating

Onoterat AB (publ)  har erhållit certifieringen Guld av kreditratinginstitutet UC i december 2017 och september 2018, 2019, och december 2020.

UC gold Onoterat AB