Investor relations

Struktur

eBlitz Group AB (556578-5622) är moderbolag i nedan ”företagsgrupp”, efter namnändring på årsstämman den 7 juli 2021 ;

  • eBlitz AB (556679-2909)
  • Onoterat Tjänster AB (556634-8206)
  • Onoterat Listan AB (556616-2250)

eBlitz Group AB (publ) är en aktiv finansiär- och investerare i svenska tillväxtbolag (entreprenörsbolag), samt rådgivare.

Bolaget samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare. De helägda dotterbolagen har varit vilande sedan notering hos NGM Nordic.

Det föreligger ingen tillståndspliktig verksamhet i koncernbolagen.

LEI-Kod

eBlitz Group AB  (publ), ( fd Onoterat AB (publ),  har sedan den 3 november 2017 följande LEI-kod:

549300X64A0E0MV73K51

Från och med den 3 januari 2018 har EU genom förordningen MiFID II/MiFIR utökat kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument.

Kreditrating

eBlitz Group AB (publ)  ( fd Onoterat AB (publ)), har erhållit certifieringen Guld av kreditratinginstitutet UC i december 2017 och september 2018, 2019, och december 2020.

UC gold Onoterat AB