Mentor

Mentor​

Styrelsen i Onoterat AB (publ)  har  beslutat  att ansöka  om en granskningsförfrågan hos Nordic Growth Market NGM AB , avseende förusättningarna att notera bolagets aktier på NGM Nordic MTF, per den 10 december 2018.

​Bolag som noteras på NGM Nordic MTF ska anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad Mentor, under de första två åren efter noteringen.

Onoterat har tecknat ett mentors avtal med G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB,  och träder in i denna roll i samband med att Bolaget erhåller godkännande för notering på NGM Nordic MTF.

G&W Holding AB, moderbolag till G&W Kapitalförvaltning AB, äger 180 000 aktier i Bolaget.