Mentor

Mentor​

Styrelsen i Onoterat AB (publ)  har  beslutat  att ansöka  om en granskningsförfrågan hos Nordic Growth Market NGM AB , avseende förusättningarna att notera bolagets aktier på NGM Nordic MTF, per den 10 december 2018.

​Bolag som noteras på NGM Nordic SME ska anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad Mentor, under de första två åren efter noteringen.

Inför noteringen  har Onoterat tecknat ett mentors avtal med G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB,  och träder in i denna roll i samband med att Bolaget erhåller godkännande för notering på NGM Nordic MTF.

Onoterat har sagt upp avtalet med G&W Fondkommission per den 30 juni 2020, och ny mentor är Eminova Fondkommission AB fr om den 1 juli 2020.