Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

eBlitz Group AB har idag ingått överlåtelseavtal om att avyttra investeringsportföljen

eBlitz Group AB (publ) annonserade den 7 december 2023 att man ingått en avsiktsförklaring (LOI) om att avyttra hela investeringsportfölj av aktier till Dividend Sweden AB.  Idag den 20 december har parterna ingått ett överlåtelseavtal (SPA) vilket konfirmerar huvudpunkterna i avsiktsförklaringen (LOI). Betalning för investeringsportföljen erhålles genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden…

las mer

eBlitz Group AB tecknar avsiktsförklaring att avyttra investeringsportföljen

eBlitz Group AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att avyttra hela investeringsportfölj av aktier till Dividend Sweden AB. Betalning erhålles genom en riktad emission om 47,5 miljoner Dividend Sweden B-aktier till kursen 0,50 kr/aktie, vilket gör eBlitz Group AB (publ) till största ägare i Dividend Sweden AB. eBlitz Group AB (publ) avser…

las mer

Delårsrapport för perioden 1 maj 2023 – 31 oktober 2023

Delårsrapport för perioden 1 maj 2023 – 31 oktober 2023 eBlitz Group AB (publ) redovisar ett negativt resultat på 4,6 miljoner kronor efter orealiserade nedskrivningar i investeringsportföljen på närmare 2,6 miljoner under första halvåret. Substansvärdet minskade med 10% till 2,05 kronor per aktie jämfört med årsbokslutet per den 30 april 2023. Bolaget har en hög…

las mer

Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 13 september 2023

Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 13 september 2023 eBlitz Group AB (publ) höll årsstämma kl 11:00 i bolagets lokal hos KG10, Kungsgatan 8, onsdagen den 13 september 2023 i Stockholm. Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022-05-01 - - 2023-04-30. Beslut…

las mer

Hello There Games och Warner Music Group avslöjar flera nya artister och låtar på stort event i Mexico

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Hello There Game AB och Warner Music Group har avslöjat att Invector Rhythm Galaxy får nya beats via DLC ”Latin Power Song Pack” vid eventet Gamergy i Mexico. Detta är bolagets första s k DLC - paket efter lanseringen av Invector Rhythm Galaxy för en månad sedan. Förutom ett utökat…

las mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I eBlitz GROUP AB (publ) den 13 september 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I eBlitz GROUP AB (publ) den 13 september 2023 Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), 556578-5622 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 september kl 11.00 i bolagets lokal hos KG10 på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm.  Registrering till stämman startar från och med klockan 10:45. Registrering och anmälan och…

las mer

eBlitz Group AB (publ) – Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2022/2023

eBlitz Group AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1 maj 2022 till och med den 30 april 2023 finns nu på bolagets hemsida, www.eblitz se. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441 Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Om eBlitz Group AB…

las mer

Bokslutskommuniké 2022/2023 för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023

Bokslutskommuniké 2022/2023 för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023 · Nettoomsättningen uppgick till med 2 445 578 kronor (15 032 723 kronor). · Rörselsresultat (EBIT) uppgick till – 3 636 455 kronor (3 020 252 kronor). · Resultat efter finansnetto uppgick till – 5 885 452 kronor (2 675 804 kronor) efter orealiserade nettonedskrivningar i värdepappersportföljen om 2 258 018 kronor. · Resultat efter skatt…

las mer

En global lansering av Invector Rhythm Galaxy på PC har gjorts av Hello There Games och Warner Music Group

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Hello There Game AB och Warner Music Group genomför en globallansering av ett nytt musikspel.  Invector: Rhythm Galaxy, en musik och rytmspel med en spellista bestående av 40 hitlåtar från olika musikgenrer. Invector Rhythm Galaxy kommer att vara tillgängligt från och med den 14 juli, 2023. Världslanseringen sker först på…

las mer

eBlitz Group AB nyemission registrerad av Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ), som är kopplat till förvärven av aktierna i Dividend Sweden AB samt Evendo Ltd från Crafoord Capital Partners AB per den 30 april 2023. Crafoord Capital Partners AB är största delägare i eBlitz Group AB (publ) med cirka 28,7% bolagets röster och kapital.

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer