Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

eBlitz Group AB förvärvar 10% av aktierna i Dividend Sweden AB och investerar i Evendo Ltd genom riktad nyemission till Crafoord Capital Partners AB

eBlitz Group AB (publ), noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att förvärva ca 10 % av aktierna i Dividend Sweden AB (publ) samt en mindre initial direkt investering i Evendo Ltd från Crafoord Capital Partners AB, som betalas genom nyemitterade aktier i eBlitz Group AB till Crafoord Capital Partners AB, i en riktad nyemission,…

las mer

Portföljbolaget Hello There Games släpper Kung Fury - Street Rage Ultimate Edition på GDC

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Hello There Games AB i Göteborg har idag meddelat att man tillsammans med indie förläggaren The Mix släpper Kung Fury – Street Range – Ultimate Edition på samtliga digitala plattformar. Spelet och studion kommer att vara representerade både digitalt och fysiskt under den stora spelmässan GDC i San Francisco samt…

las mer

Delårsrapport  1 maj 2022 – 31 oktober 2022

Delårsrapport för perioden 1 maj 2022 – 31 oktober 2022 eBlitz Group AB (publ) har fortsatt sin renodling mot Digital Entertainment sektorn och ökat sitt ägande i Hello There Games AB till 15,4%, samt avyttrat fintechbolaget Näktergal under första halvåret. Bolagets substansvärde per aktie minskade med 9,2% till 2,719 kronor per aktie per den 31…

las mer

Portföljbolaget Hello There Games ingår partnerskapsavtal med Warner Music Group

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Hello There Games AB i Göteborg har idag meddelat att man ingått ett partnerskapsavtal med internationella Warner Music Group. Partnerskapet är relaterat till bolagets IP-portfölj och ytterligare detaljer kommer att avslöjas närmare inpå spelsläppet under 2023. Hello There Games AB, är en prisbelönt svensk spelstudio och i spelkatalogen återfinns IPn…

las mer

Rättelse pressmeddelande - Portföljbolaget Aftermath Interactive ingår partneravtal med Challengermode

(Rättelse av pressmeddelande per den 22 november 2022, korrekt namn på motparten i rubrik, ingress och löptext skall vara Challengermode (ChallengerMode)) eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive har idag annonserat att man ingår ett partneravtal med esportplattformen Challengermode gällande mobilspelet Hands of Victory. Challengermode är en av världens ledande konkurrenskraftiga spelplattformar inom esport och…

las mer

Portföljbolaget Aftermath Interactive ingår partneravtal med ChallengerMode

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive har idag annonserat att man ingår ett partneravtal med esportplattformen ChallengerMode gällande mobilspelet Hands of Victory. Challengermode är en av världens ledande konkurrenskraftiga spelplattformar inom esport och arrangerar miljontals tävlingar varje år. eBlitz Group AB (publ) äger 32% av aktierna i Aftermath Interactive AB. 

las mer

eBlitz Group AB avyttrar Näktergal till ANTCO Investment Group AB

eBlitz Group AB (publ) fortsätter att renodla sin verksamhet mot Digital Entertainment bolag, och ledningen har beslutat att avyttra innehavet i Näktergal till ANTCO Investment Group AB per dagens datum. eBlitz Group AB (publ) kommer erhålla nyemitterade aktier i ANTCO Investment Group AB (publ).

las mer

eBlitz Group AB nyemission registrerad av Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ) relaterat till förvärvet av aktier i Hello There Games AB per den 22 juli 2022. eBlitz Group AB (publ) äger drygt 15% av kapitalet och rösterna i Hello There Games AB.

las mer

Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 11 juli 2022

eBlitz Group AB (publ) höll årsstämma måndagen den 11 juli 2022 i Stockholm. Årsstämman har hållit enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta i förhand, s k poströstning enligt 22§ i ovan angivna lag, varvid…

las mer

eBlitz Group AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2021/2022

eBlitz Group AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1 maj 2021 till och med den 30 april 2022 finns nu på bolagets hemsida, www.eblitz se. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441 Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402 Om eBlitz Group AB (publ) eBlitz Group AB…

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer