Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I eBLITZ GROUP AB (publ) den 11 juli 2022

Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") måndagen den 11 juli 2022. Styrelsen har beslutat att Årsstämman skall hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och…

las mer

eBlitz Group fullföljer sitt erbjudande i Hello There Games AB

eBlitz Group AB (publ) lämnade ett aktieerbjudande till Hello There Games aktieägare den 17 maj 2022, vilket har accepterats av drygt ett 30 tal aktieägare motsvarande drygt 10,01%. Styrelsen i eBlitz Group AB (publ) har beslutat att fullfölja sitt erbjudande, trots att acceptansnivån var lägre än angivna minsta nivå på 15%. Affären är villkorad till…

las mer

eBlitz Group önskar öka sitt ägande i Hello There Games genom aktiebyte

eBlitz Group AB (publ) önskar öka sitt ägande i Hello There Games AB genom ett aktiebyte, vilket innebär att bolaget kommer att erbjuda aktieägarna i Hello There Games AB, om att förvärva lägst 15% och högst 45 % av utestående aktierna i Hello There Games AB, mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ). Erbjudandet…

las mer

Bokslutskommuniké 2021/2022 och Halvårsrapport 1 november 2021 – 30 april 2022

(Denna rapport är tidigarelagd och var annonserad till den 31 maj 2022) Bokslutskommuniké 2021/2022 för perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022 · Nettoomsättningen ökade med 638% till 15 032 723 kronor (2 036 657 kronor). · Rörselsresultat (EBIT) uppgick till 3 020 252 kronor (-2 058 741 kronor). · Resultat efter finansnetto uppgick till 2 675 804 kronor (211 262 kronor). ·…

las mer

Gold Town Games lanserar Blitz Football Manger I Storbritannien

eBlitz Group AB portföljbolag, Gold Town Games och dess dotterbolag Sideline Labs, inleder en soft launch i Storbritannien för det nya amerikanska fotbollsspelet Blitz Football Manager, med start idag via bla facebook.  Lanseringen blir därmed koncernens tredje i managerspel-genren.

las mer

Hello There Games vinner två utmärkelser i NYX Game Awards 2022

eBlitz Group AB portföljbolag. Hello There Games AB, vinner två utmärkelser för sitt spel Avicii Invector på NYX Game Awards 2022. Avicii Invector tilldelas för bästa PC-spel inom genren ”Rythm/Music” och ”Experience”.

las mer

Tvångsinlösenprocessen avslutad i Goodbye Kansas Holding AB

En uppgörelse i tvångsinlösenprocessen i Goodbye Kansas Holding AB, mellan köparen Goodbye Kansas Group AB, tidigare Bublar Group AB, och den Gode Mannen för minoritetensaktieägarnas räkning, har ingåtts per den 14 januari 2022. eBlitz Group AB aktieinnehav i Goodbye Kansas Holding AB ingår uppgörelsen, och ger ett positivt resultatutfall.

las mer

Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 – 31 oktober 2021

eBlitz Group AB (publ) har exekverat framgångsrika vinsthemtagningar i bland annat Sozap och Fragbite under perioden, vilket bidragit till att omsättningen ökat med 512% till drygt 10,3 miljoner kronor, samt ett positivt resultat efter finansnetto på drygt 6,35 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 0,102 miljoner kronor under samma period ifjol. Substansvärdet ökade till…

las mer

Bankplattformen Näktergal har genomfört nyemission om MSEK 10

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag, Näktergal, har genomfört en nyemission om MSEK 10 till bland annat Katalysen & Partners, samt ett antal privata investerare, för att påskynda expansionen i Europa, och framför allt Tyskland.

las mer

eBlitz Group AB– Nyemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har per den 22 november 2021, registrerat den annonserade nyemissionen i eBlitz Group AB (publ) relaterat till förvärvet av aktier i Hello There Games AB från Aldeon AB.

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer