Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

eBlitz Group ny delägare i Hello There Games AB och genomför en riktad nyemission till Aldeon AB

eBlitz Group AB (publ), noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att teckna aktier i Hello There Games AB pågående nyemission, samt förvärvar ytterligare aktier i Hello There Games AB från Aldeon AB, som betalas genom nyemitterade aktier i eBlitz Group AB till Aldeon AB, i en riktad nyemission, utan företräde för befintliga aktieägare, till…

las mer

eBlitz Group avslutar mentorsavtal med Eminova

eBlitz Group AB (publ) har beslutat att avsluta sitt mentorsavtal med Eminova Fondkomission AB per den 18 oktober 2021.

las mer

FSport AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North

FSport AB (publ) har informerat per den 7 september 2021, att bolaget har erhållit ett s k villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor såsom spridningskravet för FSports aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Bolaget genomför även en nyemission om 20,25 MSEK. Fsport är nytt portföljbolag hos eBlitz Group AB,…

las mer

VD Brev / information – September 2021

eBlitz Group ABs tillgångar har ökat med cirka 40% till 33 MSEK efter lyckosamma noteringar av portföljbolag och nyinvesteringar under sommaren 2021, jämfört med årsbokslut i april 2021.  Ledningen ser framgent en ökad aktivitet inom aktiehandel, då ytterligare portföljbolag väntas noteras från investeringsportföljen under det fortsatta verksamhetsåret.

las mer

Tilldelning av teckningsoptionsprogram, serie 2021/2023

Vid bolagsstämman den 7 juli 2021 beslöt Bolaget, eBlitz Group AB (publ), tidigare Onoterat AB (publ), att ställa ut maximalt 525 000 teckningsoptioner på aktier i Bolaget, till ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter. Villkoren för Optionsprogrammet framgår av Villkor för optionsprogram, Serie 2021/2023, vid kallelsen till årsstämman. Styrelsen har beslutat om tilldelning av totalt 350 000…

las mer

Eblitz Group (fd Onoterat AB) ökar sitt ägande i Gold Town Games

Gold Town Games AB (publ) företrädesemission till befintliga aktieägare om MSEK 12,5, tecknades 124%, vilket bolaget informerade om under onsdagen den 21 juli. Eblitz Group AB (publ) (fd Onoterat AB) ökar ägarandel till 4,8%, efter genomförd emission.

las mer

Onoterat AB har bytt namn till eBlitz Group AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Onoterat AB (publ) till eBlitz Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 26 juli 2021.

las mer

Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknat, med cirka 788 procent av Erbjudandet. Första handelsdag är den 12 juli 2021 (rättelse rubrik övertecknat 688%)

las mer

Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 788% inför notering

Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknat, med cirka 788 procent av Erbjudandet. Första handelsdag är den 12 juli 2021

las mer

Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 7 juli 2021 i Stockholm. Årsstämman har hållit enligt 20§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta i förhand, s k poströstning enligt 22§ i ovan angivna lag, varvid…

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer