Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB

Onoterat AB (publ) tecknar aktier i spelstudion Gold Town Games AB (publ) (även kallad GTG) riktade nyemission för att möjliggöra förvärv av majoriteten i spelstudion Grand Pike AB. Båda bolagen ser stora möjligheter till strategisk samverkan.

las mer

SOZAPs noteringsemission tecknades till 794 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni

Onoterat AB (publ) portföljbolag SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om cirka 26,1 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 794 procent fördelat på cirka 5 250 tecknare. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 207 MSEK. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid…

las mer

Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 · Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657 kronor (706 519 kronor). · Resultat efter finansnetto uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor). · Resultat efter skatt uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor). · Resultat per aktie uppgick till 0,020 kronor (-0,9879 kronor). · Substansvärdet…

las mer

Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Onoterat AB portföljbolag SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”), ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel, har idag offentliggjort avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en nyemission om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden…

las mer

Onoterat AB – Funrock köper europeisk spelförläggare

Onoterat AB (publ) portföljbolag FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i en europeisk spelförläggare (“Målbolaget”), som förlägger indiespel till främst mobiler och läsplattor samt till konsol. Genom samarbeten med spelbolag som redan har framgångsrika titlar inom indiespel, förlägger Målbolaget dessa och marknadsför som premiumspel…

las mer

Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med rådgivning och marknadsföring inför den planerade noteringen av bolagets aktier. Kiwok Nordic erbjuder nu samtliga aktieägare i Onoterat AB (publ) att teckna aktier i kommande riktad nyemission under maj månad.

las mer

Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive har nu erhållit godkännade av mobilspelet Hands of Victory för både iOS och Google Play. Detta innebär att mjuklanseringen Hands of Victory - som sker genom den tidigare annonserade esport-turneringen ”Pre-season League” - drar igång i maj.

las mer

Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo AB (Magoo). Affären stärker Shortcut Media Group AB erbjudande inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX) och expanderar SMG:s geografiska täckning norrut till Söderhamn.

las mer

Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive förbereder en mjuklansering av sitt första mobilspel Hands of Victory för iOS. Hands of Victory kommer efter godkännande hos Appstore lanseras som ett nytt esport-spel, och mjuklanseringen sker via en månadslång "Pre-season" liga med upp till $10,000 i prispengar.  

las mer

Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma valt in Annette Colin och Daniel Somos, som nya ledamöter, samt beslutat om att genomföra en aktiesplit 10:1 som ett led inför den planerade noteringen av bolagets aktie. Efter stämman informerade bolagets ledning om den kommande noteringsprocessen, som fortlöper enligt plan.

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer