Nyheter

Presskontakt
phone:

+46 (0) 701 442 441

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT ABs övertecknade pre-IPO runda, vilket även avser fortsatt teckningsförbindelse vid en planerad notering hösten 2021. (Rättelse Inledande text  "Onoterat AB (publ) har gjort.." saknades vid förra PM.

las mer

Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT ABs övertecknade pre-IPO runda, vilket även avser fortsatt teckningsförbindelse vid en planerad notering hösten 2021.

las mer

Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Onoterat AB (publ) portföljbolag, Fragbite Group AB, har idag offentliggjort bolagsbeskrivning med anledning av det erbjudande av aktier som beslutades av styrelsen den 21 juni 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 december 2020. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har Bolaget möjlighet att utöka Erbjudandet med dels…

las mer

Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission till befintliga aktieägare om MSEK 12,5, som är garanterad via teckningsförbindelser till 56,4%. Bland teckningsförbindelserna återfinns Onoterat AB.

las mer

Fragbite Group stänger riktad nyemission i förtid om MSEK 25

Onoterat AB portföljbolag – Fragbite Group AB (publ) (tidigare Funrock AB, "Fragbite" eller "Bolaget”) styrelse beslutat på torsdagen den 17 juni 2021 att avbryta teckningstiden i förtid, då bolagets riktade nyemission är kraftigt övertecknad. Totalt tecknas 6 250 000 aktier till kursen 4 kronor per aktie och Bolaget kommer därmed att tillföras 25,0 MSEK före transaktionskostnader, vilka…

las mer

Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021

Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1 maj 2020  till och med den 30 april 2021, finns nu på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se Om Onoterat AB (publ) Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat…

las mer

Onoterat AB - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") onsdagen den 7 juli 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär…

las mer

Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB

Onoterat AB (publ) tecknar aktier i spelstudion Gold Town Games AB (publ) (även kallad GTG) riktade nyemission för att möjliggöra förvärv av majoriteten i spelstudion Grand Pike AB. Båda bolagen ser stora möjligheter till strategisk samverkan.

las mer

SOZAPs noteringsemission tecknades till 794 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni

Onoterat AB (publ) portföljbolag SOZAP AB (publ) (”SOZAP” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission om cirka 26,1 MSEK inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 794 procent fördelat på cirka 5 250 tecknare. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 207 MSEK. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid…

las mer

Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 · Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657 kronor (706 519 kronor). · Resultat efter finansnetto uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor). · Resultat efter skatt uppgick till 211 262 kronor (-7 238 711 kronor). · Resultat per aktie uppgick till 0,020 kronor (-0,9879 kronor). · Substansvärdet…

las mer
Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juli 2021 Fragbite Group erbjudande övertecknades cirka 688% inför notering Onoterat AB (publ) portföljbolag Fragbite Group AB, erbjudandet inför listning på Nasdaq

Läs mer
Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021

    Pressmeddelande                                                                                                      Stockholm den 7 juli 2021   Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 7 juli 2021   Onoterat AB (publ) höll årsstämma onsdagen den

Läs mer
Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 28 juni 2021 .   Onoterat AB (publ) tecknar sig i Fsport AB nyemission (Pre-IPO) Onoterat AB (publ) har gjort en nyinvestering i spelplattformsbolaget FSPORT

Läs mer
Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 juni 2021 . Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market den 12 juli 2021.

Läs mer
Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 21 juni 2021   Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission

Läs mer
Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning

      Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021   Onoterat AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 Onoterat AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1

Läs mer
Onoterat AB – Kallelse till Årsstämma i Onoterat AB (publ)

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 7 juni 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONOTERAT AB (publ) Aktieägarna i Onoterat AB (publ), org. nr. 556578-5622, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman“) onsdagen

Läs mer
Onoterat AB ny delägare i Gold Town Games , i samband med förvärv av Grand Pike AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 4 juni 2021 Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB Onoterat AB (publ) tecknar

Läs mer
Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 31 maj 2021 Onoterat AB – Bokslutskommuniké 2020/2021 Bokslutskommuniké 2020/2021 för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 Nettoomsättningen ökade med 188% till 2 036 657

Läs mer
Onoterat AB – Sozap offentliggör IM inför nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande                                                           

Läs mer
Ny besöksadress för Onoterat AB (publ)

Stockholm 17 maj 2021   Nybesöksadress för Onoterat AB (publ) Onoterat AB (publ) har flyttat ut från Biblioteksgatan 25, pga renoveringar i fastigheten, och återfinns från och med idag (17

Läs mer
Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021 Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med

Läs mer
Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 april 2021  Onoterat AB – Mobilspelet Hands of Victory är nu godkänt av både Appstore och Google Play Onoterat AB (publ) portföljbolag Aftermath Interactive

Läs mer
Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB

    Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 29 april 2021 Onoterat AB – Shortcut Media förvärvar Magoo AB Onoterat AB portföljbolag, Shortcut Media Group AB (publ) förvärvar 100% av Magoo

Läs mer
Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 30 mars 2021  Onoterat AB – Aftermath Interactive lanserar esport-turnering som förberedelse för soft launch av mobilspelet Hands of Victory Onoterat AB (publ) portföljbolag

Läs mer
Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 mars 2021 Onoterat AB – Sozap AB förstärker styrelsen inför noteringsprocessen   Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) har på dagens extra stämma

Läs mer
Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

  Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 25 januari 2021 Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok

Läs mer
Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

  Pressmeddelande                                                                                                                                                 2021-01-13 Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna,

Läs mer
Fullmakt inför extra stämman den 20 januari 2021

Stockholm den 8 januari 2021 Onoterat AB (publ) håller en extra stämma kl 11:00 den 2o januari 2021. Mot bakgrund av Covid-19 smittläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, påminner vi om

Läs mer
Onoterat AB – Nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

Pressmeddelande                                                                                                                           Stockholm 22 december 2020 Bolagsverket har per den 22 december 2020, delregistrerat den annonserade nyemissionen i Onoterat AB (publ) relaterat till förvärvet av Aftermath Interactive AB,

Läs mer