Vårt team

Image
Lars-Erik Bratt (1969)
Verkställande Direktör och Styrelseledamot
VD sedan hösten 2014 och styrelseledamot. Flerårig erfarenhet från finansbranschen från bland annat Aros Securities, Handelsbanken och Fischer Partner FK / Glitnir, samt Skatteverket. Lars-Erik var en av grundarna och partner till Jarl Securities AB (Fd Birger Jarl Fondkommission AB).
Kontakt information – Lars-Erik Bratt:

E-post: info@onoterat.se

Mobil: +46 701 442 441

Image
Henrik Sporje (1967)
Investment Manager
Konsultanställd med huvudansvar att utveckla investeringsprocessen hos Onoterat AB (publ) sedan augusti 2016. Henrik har varit knuten till Onoterat sedan 2014. Henrik har flerårig internationell erfarenhet som både analytiker och förvaltare från bland annat Öhman, SEB, SHB, Kaupthing Singer&Frielander och IFP. Henrik bedriver i egen regi ett kapitalförvaltningsbolag i Lausanne via bolaget Drayton Advisors SA sedan 2014.

Kontakt information – Henrik Sporje:

Mobil: + 41 78 781 89 72

Image
Joakim Dahl (1970)
Senior rådgivare och styrelseledamot
Joakim Dahl från Göteborg är senior rådgivare och styrelseledamot i ett flertal bolag i olika branscher, bl.a. i noterade bolagen Three Gate AB och Aha World AB.
Joakim har lång erfarenhet från management, strategisk kommunikation och affärsutveckling Han arbetar idag med investeringar samt som rådgivare till Intelligento AB (Provobis).

Joakim kommer att vara Onoterats AB kontaktperson i Göteborg från och med februari 2019.

Kontakt information – Joakim Dahl:
E-post: joakim.dahl@onoterat.se

Mobil +46 707 347 115